Rządowy dokument o skutkach brexitu: Braki żywności i leków

Rządowy dokument o skutkach brexitu: Braki żywności i leków

brexit konsekwencje

Ten sam mechanizm będzie miał zastosowanie także do świadectw kierowców (jeżeli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, czyli np. Ukrainy, aby wykonywać pracę w firmie transportowej na terenie UE, musi posiadać świadectwo kierowcy). Kiedy stało się jasne, że jedyną przeszkodą na drodze do uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (tj. na podstawie porozumienia) jest kwestia granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną, Polska zaczęła sondować perspektywy przyjęcia przez Brukselę bardziej elastycznego stanowiska w sprawie tzw. protokołu irlandzkiego 17 . W styczniu 2019 r.

Moim zdaniem może to zająć nawet 10 lat” – stwierdziła Ibrahim. Jedynym sposobem na przyciągnięcie rodowitych Brytyjczyków do zawodu kelnera, czy recepcjonisty będzie podniesienie płac, co przełoży się na ceny w hotelach i restauracjach. Polska nie zawsze jednak brała udział w promowaniu brytyjskiej wizji integracji europejskiej. W pierwszych latach członkostwa (być może z wyjątkiem lat 2006–2007, kiedy to PiS po raz pierwszy współtworzył rząd) skupiła się głównie na współpracy z instytucjami wspólnotowymi — z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim — widząc w nich gwaranta interesów nowych i mniejszych państw członkowskich. Wierzyła, że choć ta strategia nie przysporzy jej, być może, sympatii Wielkiej Brytanii, to ułatwi jej zakorzenienie się w procesie integracji.

Twardy brexit coraz bliższy

Wyjście Wielkiej Brytanii dotknie również Polaków mieszkających na Wyspach. Już teraz powinni zgłaszać się po status rezydenta, jeżeli chcą pozostać w Królestwie po 2021 roku. Zagwarantuje im to podjęcie legalnej pracy, ale także m.in.

Dotychczas kraje UE-27 były importerem usług finansowych z Londynu. Twardy brexit silnie uderzy w branżę finansową w Wielkiej Brytanii, natomiast może być impulsem do rozwoju tych usług we Frankfurcie i Paryżu. Protokół dotyczący kwestii irlandzkiej stanowi dla Irlandii polisę ubezpieczeniową, że wskutek wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie powstanie “twarda” granica między Irlandią a Irlandią Północną, co mogłoby doprowadzić do ożywienia uśpionego konfliktu w tym regionie. Tekst protokołu zakłada, że dopóki stronom nie uda się wynegocjować umowy o przyszłych relacjach, która likwidowałaby konieczność m.in. kontroli celnych i fitosanitarnych pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną, dopóty Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE, a Irlandia Północna ponadto w unijnym obszarze regulacyjnym.

Ci, którzy pomagali ustanowić powojenny porządek międzynarodowy, wpierw doświadczyli jego zniszczenia – nie przez jedną, lecz przez dwie rujnujące wojny światowe. Mężom stanu takim jak Winston Churchill, Konrad Adenauer czy Robert Schuman, niezwykle zależało, by powstrzymać dalszy upadek Zachodu.

ani co do jej ewentualnego kształtu, trwają przygotowania tak, aby instytucje UE, państwa członkowskie i podmioty prywatne były gotowe do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. W każdym przypadku, nawet jeśli osiągnięte zostanie porozumienie, po swoim z wystąpieniu z UE Wielka Brytania nie będzie już państwem członkowskim i w związku z tym nie będzie już miała tych samych praw, co członkowie UE. Przygotowanie się do zmiany statusu Wielkiej Brytanii na status „państwa trzeciego” ma zatem kapitalne znaczenie nawet w przypadku osiągnięcia porozumienia między UE a Wielką Brytanią.

Do tej pory obowiązywała procedura odnosząca się do zwrotów między państwami członkowskimi. Po „twardym” brexicie może jednak mieć zastosowanie w odniesieniu do Wielkiej Brytanii zwrot taki, jak między UE a państwem trzecim. Podatnik, który w takim przypadku chce uzyskać zwrot, musi bezpośrednio zwrócić się do państwa, od którego żąda zwrotu, a nie jak poprzednio, gdy robił to za pośrednictwem państwa siedziby. Możliwe jest także wprowadzenie konieczności posiadania przedstawiciela podatkowego do odbioru zwrotu. Podatek VAT będzie należny przy imporcie według takiej stawki, jak przy dostawie danego typu towarów na terenie państwa członkowskiego.

Tym razem na pewno zagłosuję za niepodległością” – mówił „Guardianowi” szkocki farmer Andrew Valentine. Brytyjski rząd przygotował zestaw informacji i wytycznych, które umożliwią sprawny przewóz towarów przez granicę. Zostanie wprowadzony System Kontroli Importu (ICS), a przedsiębiorcy będą musieli składać deklaracje przewozowe (Entry Summary Declaration – ENS) przed dostarczeniem towaru na teren Wielkiej Brytanii.

 • Może państwu wydać się dziwne, że David Davis, zdecydowany eurosceptyk, odwołał się do sądu na tej podstawie, że uchwalone przez parlament prawo narusza zasady Unii Europejskiej.
 • W zależności od tego czy kraj, po swoim wyjściu z UE, wynegocjuje mowę o wolnym handlu, straty mogą sięgać między 17 a 30 mld funtów w latach 2017-2019 – mówi Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes.
 • Aby tego dokonać, przewoźnicy muszą uzyskać numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI – Economic Operator Registration and Identification number).
 • Sędziowie brytyjscy mogli powiedzieć, że to nie ma znaczenia, parlament może przecież uczynić wszystko, na co ma ochotę.
 • Ostatnie dane ONS (Office for National Statistics – Brytyjski Urząd Statystyczny) pokazały, że Polacy stanowią na Wyspach najliczniejszą mniejszość narodową – szacunkowo jest to około miliona osób.
 • miękki brexit, zgodnie z którym wszystkie zasady w relacjach gospodarczych pozostałyby bez większych zmian, przynajmniej w okresie przejściowym.

czy Niemiec. Brexit oznaczał niepewność prawną dla miliona Polaków mieszkających na Wyspach i reperkusje dla kształtu obecnych i przyszłych wieloletnich ram finansowych, których https://maxitrade.com/pl/ Polska jest dużym beneficjentem. Jednocześnie Polska uważała, że powinna zrobić wszystko co w jej mocy, aby utrzymać Brytyjczyków w orbicie projektu europejskiego 16 .

– To jest jak z rozwodami, zawsze na samym początku dyskutuje się o pieniądzach, mieszkaniu i dzieciach – mówił jeden z unijnych dygnitarzy. Dopiero potem zaczną się dużo ważniejsze negocjacje w sprawie handlu i gospodarki. Przeznaczono na nie ok. sześć miesięcy. Bardzo wątpliwe, czy uda się to wszystko załatwić w tak krótkim czasie. Kiedy malutka Grenlandia – jako terytorium zamorskie Danii – opuszczała UE w połowie lat 80., negocjacje zajęły trzy lata, a tam sporna była jedynie kwestia rybołówstwa.

Johnson wstrzymuje obniżkę podatku od przedsiębiorstw

Dzięki tej strategii udało się jej przeforsować udział w szczytach państw euro powołanych Traktatem o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej 11 . Wyjście brexit konsekwencje Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało negatywne konsekwencje dla całej gospodarki kraju. Jej obroty handlowe z innymi państwami europejskimi mogą znacząco spaść.

dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, czy możliwość wynajęcia mieszkania. Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie dla polskich przedsiębiorców posiadających związki z firmami w tym kraju. Likwidacja strefy wolnego przepływu osób na Wyspach https://maxitrade.com/pl/brexit-konsekwencje/ oznacza, że polski dowód osobisty przestanie być dokumentem uprawniającym do przekroczenia granic Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie pojawi się wymóg uzyskania określonego pozwolenia. Sytuacja ta będzie prostsza dla Polaków, którzy zechcą odwiedzić kraj na krótszy czas, np.

miękki brexit, to żaden emigrant zarobkowy nie będzie musiał się obawiać pozostania na Wyspach co najmniej do końca 2020 roku. Wariant ten zakłada bowiem okres przejściowy, rozumiany jako czas pomiędzy opuszczeniem UE a początkiem przyszłej umowy o wolnym handlu.

Polsce nie było też po drodze z coraz bardziej transakcyjną brytyjską postawą wobec Unii Europejskiej. W grudniu 2011 r. premier Cameron uzależnił swoją zgodę na zmianę traktatów (niezbędną do wprowadzenia ściślejszej dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich UE) od uzyskania zabezpieczenia, że dalsza integracja strefy nie naruszy interesów londyńskiego City. W związku z oporem Camerona Francja i Niemcy przeforsowały przyjęcie paktu fiskalnego w charakterze umowy międzynarodowej poza ramami unijnymi. Sytuacja stanie się mniej korzystna dla tych, którzy dopiero zamierzają wyemigrować do Wielkiej Brytanii na dłuższy czas – w celach zawodowych bądź edukacyjnych.

To z kolei grozi brakiem leków i żywności. Co za tym idzie, ceny jedzenia mogą gwałtownie pójść w górę. Ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez podpisanego porozumienia wiąże się z licznymi utrudnieniami dla przedsiębiorców, chcących dalej utrzymywać z tym krajem relacje gospodarcze. Co równie istotne, twardy brexit uderzy w istniejące rozwiązania z zakresu łańcucha zakupów i dostaw pomiędzy przedsiębiorcami oraz w ramach międzynarodowych korporacji.

brexit konsekwencje

Brexit

Brexit

brexit

We wtorek posłowie mają rozpocząć debatę na ten temat. Brytyjski dreszczowiec polityczny nabiera rozpędu. 10 dni przed terminem wciąż nie wiadomo, czy czeka nas brexit w stylu „mistrza chaosu” BoJo, jak media nazywają Johnsona, czy jeszcze więcej zamieszania, a może nowe referendum.

Bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten dom osunie się w przepaść – zauważa Marcin. Iveta miała już wcześniej problemy natury psychicznej.

umowę wystąpieniową, Wielka Brytania opuści Unię pierwszego dnia następnego miesiąca. Warto było obejrzeć dokument z cyklu “Ewa Ewart poleca” dotyczący brexitu – oni naprawdę żyją w swoim świecie przekonani wciąż o swojej wielkości – z filmu jasno wyłania się obraz pewnych siebie władców świata dla których negocjacje z UE miały być jak pstryknięcie palcem. Premier Wielkiej Brytanii zapewnia, że to finalna oferta.

Niektórzy zapewnią darmowe konsultacje. Emilia dostała propozycję pracy w Niemczech, ale waha się, czy ją przyjąć. – To praca marzeń, bardzo ciekawy Sytuacja wokół Brexitu wywiera presję na funta projekt. Jednak nie mogę się z tego cieszyć, bo myślę o tym, że jak teraz wyjadę, to nie będę mogła wrócić, jeśli coś pójdzie nie tak.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską o północy z 29 na 30 marca 2019 roku. Jeśli brytyjski parlament nie zatwierdzi porozumienia proponowanego przez premier Theresę May (lub alternatywnego rozwiązania), wówczas – na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE – Wielka Brytania opuści Wspólnotę bez żadnej umowy regulującej warunki brexitu. Iveta uważa, że krzywdzące było nie tylko to, że nie mogła głosować w referendum, ale że w dyskursie społecznym opinia imigrantów nie była respektowana.

Zarobić i wrócić. A może nie wracać?

Ambasadorowie 27 państw członkowskich zgodzili się w środę co do przedłużenia brexitu, aby uniknąć bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, ale na razie nie ma decyzji, o ile – poinformowało PAP po spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich źródło unijne. Ambasadorowie 27 państw członkowskich nie podjęli w piątek decyzji, o ile przedłużyć proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE – poinformowały PAP źródła unijne po spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich.

Od tego czasu minęło kilka lat i zrobiła duże postępy. Ale niepokój wewnętrzny, jakiego doświadcza w związku z brexitem, sprawia, że z jej psychiką jest znowu gorzej.

Umowa o wystąpieniu, wynegocjowana przez UE z Wielką Brytanią, reguluje w sposób kompleksowy warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w tym zakres koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nadal istnieje ryzyko, że parlament brytyjski nie przyjmie ww.

 • Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wysłał kolejny list do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, w którym oficjalnie potwierdza nową datę, z możliwością jej przyspieszenia.
 • Brytyjski dreszczowiec polityczny nabiera rozpędu.
 • Przywódcy, w porozumieniu z Wielką Brytanią uzgodnili, że jeśli obie strony wcześniej ratyfikują tzw.
 • Bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten dom osunie się w przepaść – zauważa Marcin.
 • Premier Wielkiej Brytanii zapewnia, że to finalna oferta.

Brytyjski premier zapowiedział, że chce, by doszło do przedterminowych wyborów, jeżeli UE zaproponuje przesunięcie brexitu na styczeń przyszłego roku. Jak oceniło BBC, szanse Johnsona na zdobycie poparcia dla takiego wniosku są niewielkie. Obecna kadencja Izby Gmin kończy się w 2022 roku.

Zawirowania w brytyjskim parlamencie sprawiły, że już pod koniec ubiegłego tygodnia produkcję monet wstrzymano. Nikt bowiem nie wiedział, jaki scenariusz co do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest najbardziej prawdopodobny. Ostatecznie nie wiadomo, ile monet zostało wybitych.

W najbliższych dniach okaże się, czy jednak jest gotów do solidnych rokowań z Brukselą. Mało kto się tego spodziewał. Zapewne już w ten weekend spotkają się zespoły prawne Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, by przekuć niezwykły kompromis na język prawa. Londyn oficjalnie zwrócił się z wnioskiem o odroczenie brexitu, ale Unia nie planuje rozpatrywać go do czasu głosowania Izby Gmin nad umową. Nadal niewykluczony jest rozwód z końcem tego miesiąca.

Państwa UE czekają na rozwój wydarzeń w Londynie. Nie nadążasz za brexitem? Tutaj znajdziesz wszystkie najświeższe informacje na temat brexitu czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. – Powtarzam, jesteśmy gotowi na wybory.

Obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej oznacza to zmianę. Zmianę, która dopiero musi zostać zdefiniowana. Wynik referendum w Wielkiej Brytanii wpłynie na ubezpieczycieli najszybciej poprzez wpływ na rynki finansowe.

25 listopada 2018 r. udało się uzgodnić Umowę Wyjścia oraz towarzyszącą http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/41497/kursy-walutowe-traca-stabilnosc-na-tle-brexitu jej Deklarację Polityczną w sprawie ram przyszłych relacji.

– I mimo że znam te wszystkie techniki, jak sobie radzić ze stresem, znowu miewam ataki paniki. Nie mogę spać. Pigułki nasenne nie działają, a lekarze myślą, że zmyślam. Chodzę też na terapię, to pomaga – wyznaje. – Poczułam się bardzo niezręcznie, z tym mężczyzną w swoim własnym domu.

brexit

brexit

Brexit – najważniejsze informacje

Brexit – najważniejsze informacje

brexit

Forbes Polska

Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w przypadku takiego scenariusza natychmiast wygasną “wszelkie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych wynikające z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”. Premier W. Brytanii Boris Johnson powiedział przez telefon szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi, że nie chce kolejnego przesunięcia brexitu i jest pewien przeforsowania umowy z UE przez parlament przed 31 października – podał w środę rzecznik szefa rządu.

Bo od dziesięciu lat to jest mój dom. Łotwa w tym momencie nie jest już dla mnie tym samym miejscem co kiedyś. Czuję się tam obco. Ale tutaj też nie czuję się mile widziana – zauważa. Jakiś czas po ogłoszeniu wyników referendum Iveta miała przykrą rozmowę z mężczyzną, który robił drobne naprawy w jej mieszkaniu.

Brytyjski premier Boris Johnson poinformował w czwartek, że da Izbie Gmin więcej czasu do debatowania nad porozumieniem w sprawie brexitu, ale pod warunkiem, że zgodzi się ona na przeprowadzenie przyspieszonych wyborów 12 grudnia. Z propozycją tą szef rządu zwrócił się do lidera opozycji Jeremy’ego Corbyna. “Naszym obowiązkiem jest zakończenie tego koszmaru” – napisał. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku zbliżającego się Brexitu coraz więcej Brytyjczyków emigruje z Wysp i osiedla się w krajach Unii Europejskiej. Polak zasiadający w Izbie Gmin napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym prosi go o zawetowanie w Unii Europejskiej opóźnienia terminu Brexitu, aby Wielka Brytania mogła opuścić UE 31 października.

Teraz czuję się rozczarowana, nieszczęśliwa i niechciana. To już nie jest ten sam kraj, ludzie całkowicie się zmienili”. Miałem okazję rozmawiać także z inną kobietą, Ewą, której odczucia były bardzo podobne.

Szczególnie drażliwa jest kwestia zastraszania polskich dzieci w brytyjskich szkołach. W 2017 r. podczas dochodzenia w sprawie samobójstwa szesnastoletniej Dagmary Przybysz w Kornwalii na jaw wyszło, że koledzy w szkole znęcali się nad nią i nazywali „głupią https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zmiana-kurs-funta-szterlinga-na-tle-brexitu-i-mozliwych-wyborow,notatki,249424 Polką, dla której nie ma w tym kraju miejsca”. Wielu Polaków, z którymi rozmawiałem, przyznało, że ich dzieci lub dzieci ich znajomych doświadczyły nękania i zastraszania. Nie należy jednak wyolbrzymiać problemu, który rozwinął się w ostatnich latach.

Ambasadorowie 27 państw członkowskich zgodzili się w środę co do przedłużenia brexitu, aby uniknąć bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, ale na razie nie ma decyzji, o ile – poinformowało PAP po spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich źródło unijne. By przedyskutować dalsze kroki w sprawie ustawy o porozumieniu dotyczącym wystąpienia z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w środę przed południem doszło do spotkania premiera Boris Johnson z liderem opozycji Jeremym Corbynem. Jak przekazały źródła BBC, rozmowy te nie przyniosły jednak przełomu. Brytyjski premier Boris Johnson jeszcze raz spróbuje w poniedziałek poddać pod głosowanie w Izbie Gmin uzgodnione porozumienie z Unią Europejską o warunkach brexitu.

Nie nadążasz za brexitem? Tutaj znajdziesz wszystkie najświeższe informacje na temat brexitu czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Pigułki nasenne nie działają, a lekarze myślą, że zmyślam. Chodzę też na terapię, to pomaga – wyznaje. – Poczułam się bardzo niezręcznie, z tym mężczyzną w swoim własnym domu.

 • Firmy tkwią w zawieszeniu, nie rozwijają się, nie zatrudniają nowych pracowników.
 • Trzecią z możliwości po rozpisaniu wyborów jest utrzymanie stanu, z którym mamy do czynienia dziś, czyli braku samodzielnej większości żadnej z partii i braku większości dla żadnego brexitowego rozwiązania.
 • Byliśmy pełni podziwu dla tego kraju, cieszyliśmy się życiem.
 • „Do 2016 roku moja historia była zupełnie inna.
 • Czuję się tam obco.
 • Pytał ją czemu nie jest jeszcze spakowana, bo przecież zaraz będzie musiała wracać do siebie.

Ci o prawicowych poglądach natomiast często nie akceptowali wielokulturowości, a brexit tylko utwierdził ich w przekonaniu, że Wielka Brytania schodzi na psy. Liberałowie wypełnili kraj gejami, czarnymi i muzułmanami, a Polacy jako „prawdziwi Europejczycy” muszą za to teraz płacić. Oczywiście jest też wielu Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy nigdy nie podzielali zachwytu Ewy i Renaty dla wielokulturowości i liberalizmu panujących na Wyspach. Często są to osoby mieszkające w biedniejszych dzielnicach z wysokim odsetkiem mniejszości etnicznych o innym niż biały kolorze skóry.

Umowa o wystąpieniu, wynegocjowana przez UE z Wielką Brytanią, reguluje w sposób kompleksowy warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, w tym zakres koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nadal istnieje ryzyko, że parlament brytyjski nie przyjmie ww. umowy – tym samym możliwy pozostaje scenariusz bezumownego opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię. Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć też informację o wpływie brexitu na uznawanie w Polsce kwalifikacji zawodowych biegłych rewidentów uzyskanych w Wielkiej Brytanii.

Jeśli ktoś myślał o „alternatywnym stylu życia”, należał do mniejszości LGBT, poszukiwał odpowiedniej dla siebie subkultury, z łatwością mógł znaleźć ją w Wielkiej Brytanii. Brytyjski dreszczowiec polityczny nabiera rozpędu. 10 dni przed terminem wciąż nie wiadomo, czy czeka nas brexit w stylu „mistrza chaosu” BoJo, jak media nazywają Johnsona, czy jeszcze więcej zamieszania, a może nowe referendum.

Koszt procesu naturalizacji to obecnie 1330 funtów (ok. 6600 zł). Bez względu na powody – brexit, rasę, niepewność ekonomiczną czy też wzrost prawicowej ideologii w Polsce – jasne jest to, że rosnąca liczba Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy czuli się odrzuceni i niepewni, zwraca się ku ideologii skrajnie prawicowej. Innym powodem niechęci jest poczucie wyzysku gospodarczego. Jeśli odwiedzasz w Polsce sklep marki modowej Red is Bad, produkującej „odzież patriotyczną”, możesz dostrzec tam hasła potępiające członkostwo w Unii Europejskiej jako „nowoczesne niewolnictwo”.

Pytał ją czemu nie jest jeszcze spakowana, bo przecież zaraz będzie musiała wracać do siebie. – Do ostatniej chwili się zastanawiałem, czy nie zrezygnować z udziału. Mówienie o tym, jest dla mnie bardzo wyczerpujące – zaznacza Marcin. Badanie opiera się na analizie dyskusji w grupach fokusowych i jest anonimowe, jednak uczestniczący w nim Iveta, Marcin i Emilia zgodzili się podzielić się swoimi historiami. Można powiedzieć, że temat brexitu spędza sen z powiek obywatelom unijnym w Wielkiej Brytanii.

Przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii z dwójką dzieci w 2005 r. Głosowanie dotyczące Zmiana kurs funta szterlinga na tle Brexitu i możliwych wyborówu i ją wprawiło w osłupienie. Premier Wielkiej Brytanii zapewnia, że to finalna oferta. W najbliższych dniach okaże się, czy jednak jest gotów do solidnych rokowań z Brukselą.

Obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej oznacza to zmianę. Zmianę, która dopiero musi zostać zdefiniowana. Wynik referendum w Wielkiej Brytanii wpłynie na ubezpieczycieli najszybciej poprzez wpływ na rynki finansowe. 45% obywateli Unii Europejskiej zatrudnionych w Wielkiej Brytanii zamierza w niej pozostać.

brexit